MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Liên Khê

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 183210

Tên bưu cục: Liên Khê

Điện thoại: 873197

Địa chỉ: Thôn Thiểm Trại, Xã Liên Khê Liên Khê Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Xem chi tiết>>