MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Liên Nghĩa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67330, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng là 67330.

2. Mã bưu chính 67330 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67330 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Liên Nghĩa Đức Trọng, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67330 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng có 5 số là 67330, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 673300

Tên bưu cục: Đức Trọng

Điện thoại: 02633843775

Địa chỉ: Sô´689, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673340

Tên bưu cục: Đức Trọng

Điện thoại: 02633646666

Địa chỉ: Sô´689, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673380

Tên bưu cục: Đức Trọng

Điện thoại: 02633843408

Địa chỉ: Sô´689, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673430

Tên bưu cục: Đức Trọng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673345

Tên bưu cục: HCC Đức Trọng

Điện thoại: 02633646666

Địa chỉ: Sô´691, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673337

Tên bưu cục: HTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673310

Tên bưu cục: Liên Khương

Điện thoại: 0633842520

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673303

Tên bưu cục: Liên Nghĩa 1

Điện thoại: 646203

Địa chỉ: Khu Chợ Liên Nghĩa, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673301

Tên bưu cục: Liên Nghĩa 11

Điện thoại: 648495

Địa chỉ: Sô´27, Đường Trẩn Hưng Đạo, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673305

Tên bưu cục: Liên Nghĩa 12

Điện thoại: 649110

Địa chỉ: Sô´80, Đường Thống Nhất, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673311

Tên bưu cục: Liên Nghĩa 15

Điện thoại: 648338

Địa chỉ: Sô´639, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673306

Tên bưu cục: Liên Nghĩa 4

Điện thoại: 3646340

Địa chỉ: Sô´290, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673307

Tên bưu cục: Liên Nghĩa 7

Điện thoại: 646355

Địa chỉ: Sô´34, Đường Nguyễn Trãi, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673309

Tên bưu cục: Liên Nghĩa 9

Điện thoại: 844405

Địa chỉ: Sô´608, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673308

Tên bưu cục: Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 650899

Địa chỉ: Sô´127, Đường Trẩn Hưng Đạo, Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng

Xem chi tiết>>