MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Linh Chiểu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72020, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là 72020.

2. Mã bưu chính 72020 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72020 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Linh Chiểu Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72020 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh có 5 số là 72020, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 720207

Tên bưu cục: Cư Xá Vườn Dâu

Điện thoại: 7221726

Địa chỉ: Sô´76/1, Đường Số 19, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720208

Tên bưu cục: Hòang Diệu 2

Điện thoại: 7202184

Địa chỉ: Sô´216CB, Đường Hòang Diệu 2, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720209

Tên bưu cục: Hòang Diệu 6

Điện thoại: 7200031

Địa chỉ: Sô´4/32, Đường Hòang Diệu 2, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720206

Tên bưu cục: Hoàng Diệu 7

Điện thoại: 8970329

Địa chỉ: Sô´16, Đường Hòang Diệu 2, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720201

Tên bưu cục: Hoàng Diệu 9

Điện thoại: 7204401

Địa chỉ: Sô´56, Đường Hòang Diệu 2, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720205

Tên bưu cục: Kha Vạn Cân 9

Điện thoại: 7204072

Địa chỉ: Sô´996, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720204

Tên bưu cục: Ktx Đhspkt

Điện thoại: 7223370

Địa chỉ: Sô´KTX ĐHSPKT, Đường Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720203

Tên bưu cục: Linh Chiểu

Điện thoại: 8979668

Địa chỉ: Sô´166B, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720210

Tên bưu cục: Linh Chiểu 2

Điện thoại: 8978676

Địa chỉ: Sô´56, Đường Tô Vĩnh Diện, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720211

Tên bưu cục: Linh Chiểu 3

Điện thoại: 8972548

Địa chỉ: Sô´38, Đường SỐ 5, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720245

Tên bưu cục: Linh Chiểu 3

Điện thoại: 7224936

Địa chỉ: Sô´288/9, Đường Hòang Diệu 2, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720246

Tên bưu cục: Linh Chiểu 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´39/5, Đường Số 10, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720247

Tên bưu cục: Linh Chiểu 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´59/21, Đường Số 3, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720249

Tên bưu cục: Thùng thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´24, Đường 20, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720212

Tên bưu cục: Võ Văn Ngân

Điện thoại: 8973869

Địa chỉ: Sô´42/8A, Đường Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720213

Tên bưu cục: Võ Văn Ngân 2

Điện thoại: 7221588

Địa chỉ: Sô´309, Đường Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720202

Tên bưu cục: Vườn Dâu

Điện thoại: 7222985

Địa chỉ: Sô´41/27A, Đường Số 9, Phường Linh Chiểu Linh Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>