MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Linh Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72070, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là 72070.

2. Mã bưu chính 72070 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72070 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Linh Đông Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72070 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh có 5 số là 72070, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 720710

Tên bưu cục: 409

Điện thoại: 7202770

Địa chỉ: Sô´409, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720708

Tên bưu cục: Đường 36

Điện thoại: 7204537

Địa chỉ: Sô´54/3, Đường Số 36, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720714

Tên bưu cục: Kha Vạn Cân 4

Điện thoại: 7201969

Địa chỉ: Sô´754, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720711

Tên bưu cục: Kha Vạn Cân 5

Điện thoại: 8974953

Địa chỉ: Sô´7/20, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720709

Tên bưu cục: Kha Vạn Cân 7

Điện thoại: 7200165

Địa chỉ: Sô´7/2, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720703

Tên bưu cục: Linh Đônbg 4

Điện thoại: 7203928

Địa chỉ: Sô´437, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720702

Tên bưu cục: Linh Đông

Điện thoại: 8970620

Địa chỉ: Sô´3A/4, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720712

Tên bưu cục: Linh Đông 2

Điện thoại: 7203242

Địa chỉ: Sô´277, Đường Linh Đông, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720713

Tên bưu cục: Linh Đông 3

Điện thoại: 7203589

Địa chỉ: Sô´105, Đường Linh Đông, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720704

Tên bưu cục: Linh Đông 5

Điện thoại: 7204629

Địa chỉ: Sô´399, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720705

Tên bưu cục: Linh Đông 6

Điện thoại: 7204676

Địa chỉ: Sô´11, Đường Linh Đông, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720706

Tên bưu cục: Linh Đông 7

Điện thoại: 7204722

Địa chỉ: Sô´467A, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720707

Tên bưu cục: Ngã 5 Linh Đông

Điện thoại: 8971680

Địa chỉ: Sô´56/2, Đường Lý Tế Xuyên, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720758

Tên bưu cục: thùng thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lý Tế Xuyên, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720701

Tên bưu cục: Tô Ngọc Vân

Điện thoại: 8965036

Địa chỉ: Sô´129, Đường Linh Đông, Phường Linh Đông Linh Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>