MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lộc Đức

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67436, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng là 67436.

2. Mã bưu chính 67436 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67436 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lộc Đức Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67436 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng có 5 số là 67436, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 674360

Tên bưu cục: Lộc Đức

Điện thoại: 02633926001

Địa chỉ: Thôn Ðuc Giang 1, Xã Lộc Đức Lộc Đức Bảo Lâm Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674369

Tên bưu cục: Lộc Đức

Điện thoại: 926276

Địa chỉ: Thôn Ðuc Giang 1, Xã Lộc Đức Lộc Đức Bảo Lâm Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674370

Tên bưu cục: Lộc Đức 1

Điện thoại: 926401

Địa chỉ: Thôn Ðuc Giang 1, Xã Lộc Đức Lộc Đức Bảo Lâm Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674371

Tên bưu cục: Lộc Đức 2

Điện thoại: 927313

Địa chỉ: Thôn Khanh Thuong, Xã Lộc Đức Lộc Đức Bảo Lâm Lâm Đồng

Xem chi tiết>>