MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lộc Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67506, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng là 67506.

2. Mã bưu chính 67506 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67506 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lộc Sơn Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67506 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng có 5 số là 67506, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 676305

Tên bưu cục: Bưu cục KCN Lộc Sơn

Điện thoại: 0633867279

Địa chỉ: Sô´138, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Sơn Lộc Sơn Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675080

Tên bưu cục: Hà Giang 1

Điện thoại: 726598

Địa chỉ: Sô´258, Đường Hà Giang, Phường Lộc Sơn Lộc Sơn Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675060

Tên bưu cục: Lôc Sơn

Điện thoại: 3863183

Địa chỉ: Sô´115, Đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn Lộc Sơn Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675062

Tên bưu cục: Lộc Sơn 1

Điện thoại: 725205

Địa chỉ: Sô´156, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Sơn Lộc Sơn Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675061

Tên bưu cục: Lộc Sơn 2

Điện thoại: 3864975

Địa chỉ: Sô´4, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Sơn Lộc Sơn Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675084

Tên bưu cục: Lộc Sơn 3

Điện thoại: 726715

Địa chỉ: Sô´148, Ngõ 6, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Sơn Lộc Sơn Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675063

Tên bưu cục: Trần Phú 1

Điện thoại: 725934

Địa chỉ: Sô´467A, Đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn Lộc Sơn Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675081

Tên bưu cục: Trần Phú 2

Điện thoại: 737277

Địa chỉ: Sô´29A, Đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn Lộc Sơn Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675082

Tên bưu cục: Trần Phú 4

Điện thoại: 3725253

Địa chỉ: Sô´469, Đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn Lộc Sơn Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>