MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lộc Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67447, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng là 67447.

2. Mã bưu chính 67447 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67447 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lộc Thành Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67447 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng có 5 số là 67447, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 674491

Tên bưu cục: HTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 14, Xã Lộc Thành Lộc Thành Bảo Lâm Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674492

Tên bưu cục: Lộc Thành

Điện thoại: 3878555

Địa chỉ: Thôn 16, Xã Lộc Thành Lộc Thành Bảo Lâm Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674470

Tên bưu cục: Lộc Thành

Điện thoại: 02633878080

Địa chỉ: Thôn 8a, Xã Lộc Thành Lộc Thành Bảo Lâm Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674471

Tên bưu cục: Lộc Thành 1

Điện thoại: 878530

Địa chỉ: Khu 12, Xã Lộc Thành Lộc Thành Bảo Lâm Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674472

Tên bưu cục: Lộc Thành 2

Điện thoại: 3878788

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Lộc Thành Lộc Thành Bảo Lâm Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674493

Tên bưu cục: Lộc Thành 3

Điện thoại: 3878886

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Lộc Thành Lộc Thành Bảo Lâm Lâm Đồng

Xem chi tiết>>