MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lộc Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà là Mã bưu chính 65207, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà là 65207.

2. Mã bưu chính 65207 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 65207 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lộc Thọ Nha Trang, Khánh Hoà.

Ngoài ra, Mã bưu chính 65207 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà

Mã bưu chính Phường xã Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà có 5 số là 65207, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 652070

Tên bưu cục: Lê Thánh Tôn

Điện thoại: 02583523907

Địa chỉ: Sô´50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652080

Tên bưu cục: Nguyễn Thiện Thuật

Điện thoại: 02583526546

Địa chỉ: Sô´46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652160

Tên bưu cục: Nha Trang 84

Điện thoại: 527781

Địa chỉ: Sô´63, Đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652072

Tên bưu cục: Số 32

Điện thoại: 815334

Địa chỉ: Sô´5, Đường Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652177

Tên bưu cục: Số 35

Điện thoại: 524380

Địa chỉ: Đường Biệt Thự, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652178

Tên bưu cục: Số 38

Điện thoại: 524690

Địa chỉ: Sô´90, Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652179

Tên bưu cục: Số 42

Điện thoại: 524792

Địa chỉ: Sô´30/1, Ngõ Số 1, Đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652180

Tên bưu cục: Số 45

Điện thoại: 524347

Địa chỉ: Sô´110, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652071

Tên bưu cục: Số 6

Điện thoại: 820022

Địa chỉ: Sô´2A, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652130

Tên bưu cục: Số 67

Điện thoại: 527661

Địa chỉ: Sô´1/29, Đường Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652151

Tên bưu cục: số 82

Điện thoại: 525133

Địa chỉ: Sô´50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652169

Tên bưu cục: Yersin Nha Trang

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Đường Yersin, Phường Lộc Thọ Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>