MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lộc Vượng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 423140

Tên bưu cục: Lộc Vượng

Điện thoại: 838552

Địa chỉ: Tổ 22, Phường Lộc Vượng Lộc Vượng Nam Định Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 423141

Tên bưu cục: Trần Thái Tông

Điện thoại: 868393

Địa chỉ: Sô´1/244, Đường Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng Lộc Vượng Nam Định Nam Định

Xem chi tiết>>