MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long An, Long Thành, Đồng Nai là Mã bưu chính 81534, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long An, Long Thành, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long An, Long Thành, Đồng Nai là 81534.

2. Mã bưu chính 81534 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81534 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long An Long Thành, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81534 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long An, Long Thành, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Long An, Long Thành, Đồng Nai có 5 số là 81534, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long An, Long Thành, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long An, Long Thành, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long An, Long Thành, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 815340

Tên bưu cục: Long An

Điện thoại: 0908972862

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815343

Tên bưu cục: Long An 1

Điện thoại: 546979

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815359

Tên bưu cục: Long An 10

Điện thoại: 526412

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815710

Tên bưu cục: Long An 11

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´10, Ấp Xóm Gốc, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815711

Tên bưu cục: Long An 12

Điện thoại: 3544089

Địa chỉ: Ấp Xóm Gốc, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815712

Tên bưu cục: Long An 13

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815341

Tên bưu cục: Long An 2

Điện thoại: 524687

Địa chỉ: Ấp Xóm Gốc, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815342

Tên bưu cục: Long An 3

Điện thoại: 524683

Địa chỉ: Sô´1, Ấp 3, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815353

Tên bưu cục: Long An 4

Điện thoại: 525683

Địa chỉ: Ấp Xóm Gốc, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815354

Tên bưu cục: Long An 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´7/7, Ấp 1, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815355

Tên bưu cục: Long An 6

Điện thoại: 525684

Địa chỉ: Sô´07, Ấp Xóm Gốc, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815356

Tên bưu cục: Long An 7

Điện thoại: 525689

Địa chỉ: Sô´08, Ấp 1, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815357

Tên bưu cục: Long An 8

Điện thoại: 525558

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815358

Tên bưu cục: Long An 9

Điện thoại: 526374

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Long An Long An Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>