MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Bình, An Phú, An Giang là Mã bưu chính 88388, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Bình, An Phú, An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Bình, An Phú, An Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Bình, An Phú, An Giang là 88388.

2. Mã bưu chính 88388 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 88388 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Bình An Phú, An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 88388 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Bình, An Phú, An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Bình, An Phú, An Giang

Mã bưu chính Phường xã Long Bình, An Phú, An Giang có 5 số là 88388, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Bình, An Phú, An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Bình, An Phú, An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Bình, An Phú, An Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 883882

Tên bưu cục: An Phú Số 05

Điện thoại: 525010

Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp 1, Thị Trấn Long Bình Long Bình An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883783

Tên bưu cục: An Phú Số 07

Điện thoại: 525051

Địa chỉ: Sô´tổ 4, Ấp Tân Khánh, Thị Trấn Long Bình Long Bình An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883881

Tên bưu cục: Khánh Bình

Điện thoại: 3825515

Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình Long Bình An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883880

Tên bưu cục: Long Bình

Điện thoại: 02963825744

Địa chỉ: Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình Long Bình An Phú An Giang

Xem chi tiết>>