MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Bình Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai là Mã bưu chính 81276, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai là 81276.

2. Mã bưu chính 81276 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81276 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Bình Tân Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81276 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai có 5 số là 81276, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 812760

Tên bưu cục: Long Bình Tân

Điện thoại: 02513835366

Địa chỉ: Sô´QL51, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812761

Tên bưu cục: Long Bình Tân

Điện thoại: 831636

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 51, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812776

Tên bưu cục: Long Bình Tân 10

Điện thoại: 932372

Địa chỉ: Sô´18/C3, Khu phố 1, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812775

Tên bưu cục: Long Bình Tân 11

Điện thoại: 932947

Địa chỉ: Sô´34B, Khu phố 2, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812771

Tên bưu cục: Long Bình Tân 12

Điện thoại: 933508

Địa chỉ: Sô´16/C2, Khu phố 1, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812762

Tên bưu cục: Long Bình Tân 2

Điện thoại: 930543

Địa chỉ: Sô´538D, Khu phố 3, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812763

Tên bưu cục: Long Bình Tân 3

Điện thoại: 930137

Địa chỉ: Sô´207A, Khu phố 3, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812764

Tên bưu cục: Long Bình Tân 4

Điện thoại: 939310

Địa chỉ: Sô´236C, Khu phố 3, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812765

Tên bưu cục: Long Bình Tân 5

Điện thoại: 836882

Địa chỉ: Sô´H1/13, Khu phố 1, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812766

Tên bưu cục: Long Bình Tân 6

Điện thoại: 931378

Địa chỉ: Sô´7/G10, Khu phố 1, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812767

Tên bưu cục: Long Bình Tân 7

Điện thoại: 993015

Địa chỉ: Sô´61, Khu phố 3, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812768

Tên bưu cục: Long Bình Tân 8

Điện thoại: 993022

Địa chỉ: Sô´81, Khu phố 3, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812769

Tên bưu cục: Long Bình Tân 9

Điện thoại: 834086

Địa chỉ: Sô´28HV, Khu phố 1, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812772

Tên bưu cục: Long Điềm 1

Điện thoại: 835061

Địa chỉ: Sô´A2, Khu phố Long Điềm, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812773

Tên bưu cục: Long Điềm 2

Điện thoại: 3932634;3932799

Địa chỉ: Sô´35 B/11, Khu phố Long Điềm, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812774

Tên bưu cục: Long Điềm 3

Điện thoại: 832455

Địa chỉ: Sô´7/2, Khu phố Long Điềm, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812770

Tên bưu cục: Quốc Lộ 51-1

Điện thoại: 835851

Địa chỉ: Sô´45, Đường Quốc Lộ 51, Phường Long Bình Tân Long Bình Tân Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>