MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Đức

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Đức, Trà Vinh, Trà Vinh là Mã bưu chính 94116, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Đức, Trà Vinh, Trà Vinh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Đức, Trà Vinh, Trà Vinh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Đức, Trà Vinh, Trà Vinh là 94116.

2. Mã bưu chính 94116 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 94116 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Đức Trà Vinh, Trà Vinh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 94116 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Đức, Trà Vinh, Trà Vinh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Đức, Trà Vinh, Trà Vinh

Mã bưu chính Phường xã Long Đức, Trà Vinh, Trà Vinh có 5 số là 94116, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Đức, Trà Vinh, Trà Vinh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Đức, Trà Vinh, Trà Vinh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Đức, Trà Vinh, Trà Vinh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 941160

Tên bưu cục: Cảng

Điện thoại: 846101

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức Long Đức Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941164

Tên bưu cục: Ki - Ốt Số 19

Điện thoại: 846095

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức Long Đức Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941166

Tên bưu cục: Ki - Ốt Số 29

Điện thoại: 852794

Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Long Đức Long Đức Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941163

Tên bưu cục: Ki Ốt Số 10

Điện thoại: 846052

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hội, Xã Long Đức Long Đức Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941165

Tên bưu cục: Ki-ốt Số 22

Điện thoại: 846220

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hội, Xã Long Đức Long Đức Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941162

Tên bưu cục: Long Đức

Điện thoại: 0294.3846102

Địa chỉ: Ấp Sa Bình, Xã Long Đức Long Đức Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941161

Tên bưu cục: Long Trị

Điện thoại: 864974

Địa chỉ: Ấp Long Trị, Xã Long Đức Long Đức Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>