MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79449, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu là 79449.

2. Mã bưu chính 79449 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79449 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Hải Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79449 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79449, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 794491

Tên bưu cục: Hải Điền

Điện thoại: 661372

Địa chỉ: Sô´36Ô3, Khu phố Hải Điền 2, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794494

Tên bưu cục: Hải Điền 1

Điện thoại: 661605

Địa chỉ: Sô´62/Ô1, Khu phố Hải Điền 1, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794507

Tên bưu cục: Hải Điền 2

Điện thoại: 663023

Địa chỉ: Sô´Đường số 4, Khu phố Hải Điền 1, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794508

Tên bưu cục: Hải Điền 3

Điện thoại: 663102

Địa chỉ: Sô´Tổ 1-31/Ô1, Khu phố Hải Điền 1, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794509

Tên bưu cục: Hải Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Tổ 19/5ô 3, Khu phố Hải Hà 1, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794495

Tên bưu cục: Hải Sơn

Điện thoại: 867262

Địa chỉ: Khu phố Hải Phong 1, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794493

Tên bưu cục: Hải Sơn 1

Điện thoại: 661600

Địa chỉ: Sô´20/94 Ô5, Khu phố Hải Sơn 1, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794506

Tên bưu cục: Hải Sơn 2

Điện thoại: 663025

Địa chỉ: Sô´1/Ô 1, Khu phố Hải Sơn 1, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794497

Tên bưu cục: Hải Tân

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Hải Tân, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794490

Tên bưu cục: Long Hải

Điện thoại: 02543.868001

Địa chỉ: Khu phố Hải Sơn 1, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794496

Tên bưu cục: Mũi Tàu

Điện thoại: 867260

Địa chỉ: Khu phố Hải Điền 2, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794492

Tên bưu cục: Thái Thiết

Điện thoại: 661603

Địa chỉ: Sô´43/46Ô5, Khu phố Hải Điền 3, Thị Trấn Long Hải Long Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>