MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Hoà, Cần Giờ, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 75910, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Hoà, Cần Giờ, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Hoà, Cần Giờ, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Hoà, Cần Giờ, Hồ Chí Minh là 75910.

2. Mã bưu chính 75910 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75910 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Hoà Cần Giờ, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75910 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Hoà, Cần Giờ, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Hoà, Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Long Hoà, Cần Giờ, Hồ Chí Minh có 5 số là 75910, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Hoà, Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Hoà, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Hoà, Cần Giờ, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 759120

Tên bưu cục: 30/4

Điện thoại: 02838744015

Địa chỉ: Sô´Thạnh Thới, Ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà Long Hoà Cần Giờ Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 759130

Tên bưu cục: Đồng Hoà

Điện thoại: 8743920

Địa chỉ: Ấp Đồng Hòa, Xã Long Hoà Long Hoà Cần Giờ Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 759100

Tên bưu cục: Hòa Hiệp

Điện thoại: 8743456

Địa chỉ: Ấp Hòa Hiệp, Xã Long Hoà Long Hoà Cần Giờ Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 759110

Tên bưu cục: Long Hòa

Điện thoại: 8743223

Địa chỉ: Ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà Long Hoà Cần Giờ Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>