MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95247, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng là 95247.

2. Mã bưu chính 95247 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95247 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Hưng Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95247 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng có 5 số là 95247, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 952470

Tên bưu cục: Long Hưng

Điện thoại: 0935068773

Địa chỉ: Ấp Tân Thành, Xã Long Hưng Long Hưng Mỹ Tú Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 952482

Tên bưu cục: Mỹ Khánh

Điện thoại: 871792

Địa chỉ: Ấp Mỹ Khánh B, Xã Long Hưng Long Hưng Mỹ Tú Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 952481

Tên bưu cục: Tân Phước

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Phước B, Xã Long Hưng Long Hưng Mỹ Tú Sóc Trăng

Xem chi tiết>>