MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang là Mã bưu chính 91150, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang là 91150.

2. Mã bưu chính 91150 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91150 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91150 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang có 5 số là 91150, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 911505

Tên bưu cục: 30/4

Điện thoại: 871333

Địa chỉ: Sô´20, Ấp 2, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911501

Tên bưu cục: Ấp 1

Điện thoại: 873995

Địa chỉ: Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911503

Tên bưu cục: Ấp 4

Điện thoại: 873993

Địa chỉ: Ấp 4, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911502

Tên bưu cục: Ấp 6

Điện thoại: 873994

Địa chỉ: Sô´11/1, Đường Cách Mạng Tháng 8, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911541

Tên bưu cục: Đại lý Bưu điện số 10

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911542

Tên bưu cục: Hộp thư 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´238, Đường Phạm Văn Nhờ, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911543

Tên bưu cục: Hộp thư 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911544

Tên bưu cục: Hộp thư 03

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´46, Đường Phạm Văn Nhờ, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911545

Tên bưu cục: Hộp thư 04

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911546

Tên bưu cục: Hộp thư 05

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 6, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911547

Tên bưu cục: Hộp thư 09

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 4, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911620

Tên bưu cục: Long Mỹ

Điện thoại: 02933871666

Địa chỉ: Sô´4, Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911500

Tên bưu cục: Long Mỹ

Điện thoại: 02933871227

Địa chỉ: Sô´4, Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911540

Tên bưu cục: Long Mỹ

Điện thoại: 02933871666

Địa chỉ: Sô´4, Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911531

Tên bưu cục: Số 1

Điện thoại: 510372

Địa chỉ: Sô´74, Đường Phạm Văn Nhờ, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911532

Tên bưu cục: Số 2

Điện thoại: 871591

Địa chỉ: Ấp 5, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911533

Tên bưu cục: Số 3

Điện thoại: 510384

Địa chỉ: Sô´60, Đường Cách Mạng Tháng 8, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911534

Tên bưu cục: Số 4

Điện thoại: 510385

Địa chỉ: Ấp 6, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911535

Tên bưu cục: Số 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´49, Ngõ Vịnh Rẫy, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911536

Tên bưu cục: Số 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´238, Đường Phạm Văn Nhờ, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>