MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Nguyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương là Mã bưu chính 82329, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương là 82329.

2. Mã bưu chính 82329 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82329 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Nguyên Bàu Bàng, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82329 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương có 5 số là 82329, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 823293

Tên bưu cục: Long Nguyên

Điện thoại: 590765

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Long Nguyên Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823290

Tên bưu cục: Long Nguyên

Điện thoại: 02743590000

Địa chỉ: Ấp Suối Tre, Xã Long Nguyên Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823292

Tên bưu cục: Long Nguyên 1

Điện thoại: 590768

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Long Nguyên Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823291

Tên bưu cục: Long Nguyên 2

Điện thoại: 590809

Địa chỉ: Ấp 1B, Xã Long Nguyên Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823306

Tên bưu cục: Long Nguyên 3

Điện thoại: 559550

Địa chỉ: Ấp 1a, Xã Long Nguyên Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823307

Tên bưu cục: Long Nguyên 4

Điện thoại: 591076

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Long Nguyên Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823308

Tên bưu cục: Long Nguyên 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>