MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95170, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng là 95170.

2. Mã bưu chính 95170 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95170 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Phú Long Phú, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95170 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng có 5 số là 95170, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 951708

Tên bưu cục: Bệnh Viện Long Phú

Điện thoại: 857525

Địa chỉ: Ấp Hai, Thị Trấn Long Phú Long Phú Long Phú Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951709

Tên bưu cục: Chợ Đập Long Phú

Điện thoại: 856123

Địa chỉ: Ấp Hai, Thị Trấn Long Phú Long Phú Long Phú Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951701

Tên bưu cục: Chợ Long Phú

Điện thoại: 857123

Địa chỉ: Ấp Năm, Thị Trấn Long Phú Long Phú Long Phú Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951700

Tên bưu cục: Long Phú

Điện thoại: 02993856856

Địa chỉ: Ấp Ba, Thị Trấn Long Phú Long Phú Long Phú Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951750

Tên bưu cục: Long Phú

Điện thoại: 02993856856

Địa chỉ: Ấp Ba, Thị Trấn Long Phú Long Phú Long Phú Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951710

Tên bưu cục: Long Phú

Điện thoại: 02993856856

Địa chỉ: Ấp Ba, Thị Trấn Long Phú Long Phú Long Phú Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951711

Tên bưu cục: Thành Tâm

Điện thoại: 3856452

Địa chỉ: Ấp Bốn, Thị Trấn Long Phú Long Phú Long Phú Sóc Trăng

Xem chi tiết>>