MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Phước

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai là Mã bưu chính 81559, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai là 81559.

2. Mã bưu chính 81559 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81559 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Phước Long Thành, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81559 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai có 5 số là 81559, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 815590

Tên bưu cục: Long Phước

Điện thoại: 02513558011

Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước Long Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815592

Tên bưu cục: Long Phước 1

Điện thoại: 841997

Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước Long Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815605

Tên bưu cục: Long Phước 10

Điện thoại: 559382

Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước Long Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815604

Tên bưu cục: Long Phước 11

Điện thoại: 559383

Địa chỉ: Sô´Khu 1, Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước Long Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815593

Tên bưu cục: Long Phước 2

Điện thoại: 552119

Địa chỉ: Ấp Đất Mới, Xã Long Phước Long Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815594

Tên bưu cục: Long Phước 3

Điện thoại: 558363

Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước Long Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815597

Tên bưu cục: Long Phước 4

Điện thoại: 558161

Địa chỉ: Ấp Xóm Gò, Xã Long Phước Long Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815595

Tên bưu cục: Long Phước 5

Điện thoại: 558156

Địa chỉ: Ấp Xóm Gò, Xã Long Phước Long Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815596

Tên bưu cục: Long Phước 6

Điện thoại: 558977

Địa chỉ: Sô´Khu 3, Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước Long Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815591

Tên bưu cục: Long Phước 7

Điện thoại: 559084

Địa chỉ: Sô´1/69, Ấp Đất Mới, Xã Long Phước Long Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815603

Tên bưu cục: Long Phước 8

Điện thoại: 559271

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Long Phước Long Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>