MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Long Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 472456

Tên bưu cục: BDVH long son

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Long Sơn Long Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472440

Tên bưu cục: Điểm BĐVHX Long Sơn

Điện thoại: 02383872331

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Long Sơn Long Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472441

Tên bưu cục: Long Sơn

Điện thoại: 872313

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Long Sơn Long Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>