MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Thành, Long Thành, Đồng Nai là Mã bưu chính 81530, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Thành, Long Thành, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Thành, Long Thành, Đồng Nai là 81530.

2. Mã bưu chính 81530 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81530 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Thành Long Thành, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81530 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Long Thành, Long Thành, Đồng Nai có 5 số là 81530, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thành, Long Thành, Đồng Nai sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 815311

Tên bưu cục: Cầu Xéo 1

Điện thoại: 546983

Địa chỉ: Sô´Tổ 17, Khu Cầu Xéo, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815312

Tên bưu cục: Cầu Xéo 2

Điện thoại: 544602

Địa chỉ: Khu Cầu Xéo, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815314

Tên bưu cục: Cầu Xéo 4

Điện thoại: 524176

Địa chỉ: Khu Cầu Xéo, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815310

Tên bưu cục: Cầu Xéo 5

Điện thoại: 524376

Địa chỉ: Sô´9, Khu Cầu Xéo, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815326

Tên bưu cục: Cầu Xéo 6

Điện thoại: 844732

Địa chỉ: Sô´Tổ 1, Khu Cầu Xéo, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815328

Tên bưu cục: Cầu Xéo 7

Điện thoại: 525557

Địa chỉ: Sô´209, Khu Phước Long, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815331

Tên bưu cục: Cầu Xéo 8

Điện thoại: 526454

Địa chỉ: Khu Cầu Xéo, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815332

Tên bưu cục: Kim Sơn 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´29/4, Khu Liên Kim Sơn, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815336

Tên bưu cục: Kim Sơn 2

Điện thoại: 3526777

Địa chỉ: Sô´24/3, Khu Liên Kim Sơn, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815520

Tên bưu cục: Long Thành

Điện thoại: 02513844003

Địa chỉ: Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815580

Tên bưu cục: Long Thành

Điện thoại: 02513844003

Địa chỉ: Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815300

Tên bưu cục: Long Thành

Điện thoại: 02513844000

Địa chỉ: Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815315

Tên bưu cục: Phước Hải 1

Điện thoại: 546969

Địa chỉ: Sô´Tổ 24, Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815309

Tên bưu cục: Phước Hải 10

Điện thoại: 524858

Địa chỉ: Sô´3, Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815327

Tên bưu cục: Phước Hải 11

Điện thoại: 526136

Địa chỉ: Khu Phước Long, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815330

Tên bưu cục: Phước Hải 12

Điện thoại: 526411

Địa chỉ: Sô´Tổ 24, Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815333

Tên bưu cục: Phước Hải 13

Điện thoại: 3524246

Địa chỉ: Sô´Tổ 26, Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815334

Tên bưu cục: Phước Hải 13

Điện thoại: 3524246

Địa chỉ: Sô´Tổ 26, Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815335

Tên bưu cục: Phước hải 14

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815316

Tên bưu cục: Phước Hải 2

Điện thoại: 544605

Địa chỉ: Sô´58/3 tổ 9, Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành Long Thành Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>