MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu là Mã bưu chính 96158, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu là 96158.

2. Mã bưu chính 96158 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 96158 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Thạnh Vĩnh Lợi, Bạc Liêu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 96158 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Mã bưu chính Phường xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu có 5 số là 96158, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 961584

Tên bưu cục: Cái Tràm A

Điện thoại: 822195

Địa chỉ: Ấp Cái Tràm A1, Xã Long Thạnh Long Thạnh Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961580

Tên bưu cục: Cầu Sập

Điện thoại: 3891601

Địa chỉ: Ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh Long Thạnh Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961596

Tên bưu cục: Đồng Tâm

Điện thoại: 891292

Địa chỉ: Ấp Cái Tràm A1, Xã Long Thạnh Long Thạnh Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961585

Tên bưu cục: Đức Lợi

Điện thoại: 891090

Địa chỉ: Ấp Cái Tràm A1, Xã Long Thạnh Long Thạnh Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961583

Tên bưu cục: Khải Anh

Điện thoại: 891160

Địa chỉ: Ấp Tân Long, Xã Long Thạnh Long Thạnh Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961582

Tên bưu cục: Khởi

Điện thoại: 882380

Địa chỉ: Ấp Cái Tràm A1, Xã Long Thạnh Long Thạnh Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961581

Tên bưu cục: Phước Thạnh 2

Điện thoại: 891138

Địa chỉ: Ấp Phước Thạnh 2, Xã Long Thạnh Long Thạnh Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Xem chi tiết>>