MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Thạnh Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71540, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh là 71540.

2. Mã bưu chính 71540 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71540 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Thạnh Mỹ Quận 9, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71540 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh có 5 số là 71540, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 715402

Tên bưu cục: Giản Dân

Điện thoại: 7330070

Địa chỉ: Sô´121/3, Ấp Giản Dân, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715404

Tên bưu cục: Gò Công

Điện thoại: 7335200

Địa chỉ: Sô´328, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715405

Tên bưu cục: Gò Công Ii

Điện thoại: 7335150

Địa chỉ: Sô´9/98A, Ấp Gò Công, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715407

Tên bưu cục: Hòang Hữu Nam

Điện thoại: 7250963

Địa chỉ: Sô´29, Đường Hòang Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715403

Tên bưu cục: Hòang Hữu Nam 2

Điện thoại: 7250380

Địa chỉ: Sô´15A/4, Đường Hòang Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715412

Tên bưu cục: Hoàng Hữu Nam 3

Điện thoại: 7251050

Địa chỉ: Sô´510, Đường Hòang Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715400

Tên bưu cục: Long Hòa

Điện thoại: 7330471

Địa chỉ: Đường Nguyễn Xiên, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715401

Tên bưu cục: Long Thạnh Mỹ

Điện thoại: 02837330229

Địa chỉ: Sô´127A, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715408

Tên bưu cục: Mỹ Thành

Điện thoại: 7330859

Địa chỉ: Sô´170/11, Ấp Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715406

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Tăng

Điện thoại: 7335259

Địa chỉ: Sô´85/12, Ấp 1 (Long Thạnh Mỹ), Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715411

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Tăng 1

Điện thoại: 7335517

Địa chỉ: Sô´219, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715415

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Tăng 2

Điện thoại: 7335582

Địa chỉ: Sô´361, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715410

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Tăng 3

Điện thoại: 7335613

Địa chỉ: Sô´195, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715413

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Tăng 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´291, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715409

Tên bưu cục: Nguyễn Xiển

Điện thoại: 7308002

Địa chỉ: Sô´482, Đường Lê văn Việt, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 715414

Tên bưu cục: Trường DHGTVT

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´742, Đường Nguyễn Xiên, Phường Long Thạnh Mỹ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>