MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai là Mã bưu chính 81596, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai là 81596.

2. Mã bưu chính 81596 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81596 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Thọ Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81596 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai có 5 số là 81596, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 815960

Tên bưu cục: Long Thọ

Điện thoại: 02513572008

Địa chỉ: Ấp Iv, Xã Long Thọ Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815979

Tên bưu cục: Long Thọ

Điện thoại: 0613 527008

Địa chỉ: Ấp I, Xã Long Thọ Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815961

Tên bưu cục: Long Thọ 1

Điện thoại: 848737

Địa chỉ: Ấp III, Xã Long Thọ Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815967

Tên bưu cục: Long Thọ 2

Điện thoại: 571026

Địa chỉ: Ấp IV, Xã Long Thọ Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815962

Tên bưu cục: Long Thọ 3

Điện thoại: 848477

Địa chỉ: Ấp I, Xã Long Thọ Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815963

Tên bưu cục: Long Thọ 4

Điện thoại: 849043

Địa chỉ: Ấp Ii, Xã Long Thọ Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815964

Tên bưu cục: Long Thọ 5

Điện thoại: 849057

Địa chỉ: Ấp Ii, Xã Long Thọ Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815965

Tên bưu cục: Long Thọ 6

Điện thoại: 549223

Địa chỉ: Ấp Ii, Xã Long Thọ Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815966

Tên bưu cục: Long Thọ 7

Điện thoại: 849027

Địa chỉ: Ấp Ii, Xã Long Thọ Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815973

Tên bưu cục: Long Thọ 9

Điện thoại: 0613572122

Địa chỉ: Ấp Iv, Xã Long Thọ Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815968

Tên bưu cục: Trước UBND xã Long Thọ

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp I, Xã Long Thọ Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>