MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lùng Cải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 331072

Tên bưu cục: Lùng Cải

Điện thoại: 01649053159

Địa chỉ: Thôn Sản Lùng Chính, Xã Lùng Cải Lùng Cải Bắc Hà Lào Cai

Xem chi tiết>>