MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lương Ngoại

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 448520

Tên bưu cục: Lương Ngoại

Điện thoại: 0917821965

Địa chỉ: Làng Ngọc Sinh, Xã Lương Ngoại Lương Ngoại Bá Thước Thanh Hoá

Xem chi tiết>>