MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lương Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 323760

Tên bưu cục: Lương Thịnh

Điện thoại: 02163825155

Địa chỉ: Thôn Đoàn kết, Xã Lương Thịnh Lương Thịnh Trấn Yên Yên Bái

Xem chi tiết>>