MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lương Trung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 448540

Tên bưu cục: Lương Trung

Điện thoại: 0916565008

Địa chỉ: Làng Quang Trung, Xã Lương Trung Lương Trung Bá Thước Thanh Hoá

Xem chi tiết>>