MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lý Thái Tổ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội là Mã bưu chính 11000, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội là 11000.

2. Mã bưu chính 11000 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11000 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11000 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội có 5 số là 11000, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 100994

Tên bưu cục: PHBC

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´160, Phố Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>