MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lý Thường Kiệt

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định là Mã bưu chính 59118, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định là 59118.

2. Mã bưu chính 59118 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 59118 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lý Thường Kiệt Quy Nhơn, Bình Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 59118 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định

Mã bưu chính Phường xã Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định có 5 số là 59118, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 591310

Tên bưu cục: An Dương Vương

Điện thoại: 813152

Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591520

Tên bưu cục: BCP Quy Nhơn

Điện thoại: 02563521154

Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591209

Tên bưu cục: Chợ Sân Bay

Điện thoại: 821242

Địa chỉ: Đường Tăng Bạt Hổ, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591180

Tên bưu cục: Diên Hồng

Điện thoại: 525170

Địa chỉ: Sô´0, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591212

Tên bưu cục: Diên Hồng I

Điện thoại: 523354

Địa chỉ: Sô´55, Đường Diên Hồng, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591220

Tên bưu cục: Đội Tiếp thị Chuyển phát

Điện thoại: 0563521154

Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 590900

Tên bưu cục: Hệ I Bình Định

Điện thoại: 02563524801

Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 590100

Tên bưu cục: KT Bình Định

Điện thoại: ?02563548775

Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591181

Tên bưu cục: Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 521133

Địa chỉ: Sô´09, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 590000

Tên bưu cục: Quy Nhơn

Điện thoại: 02563525170

Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 590950

Tên bưu cục: Quy Nhơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 590959

Tên bưu cục: Quy Nhơn

Điện thoại: 0563525128

Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591225

Tên bưu cục: UT Bình Định

Điện thoại: 02563525128

Địa chỉ: Sô´70, Đường Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>