MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ma Ly Pho

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 391779

Tên bưu cục: Ma Lù Thàng

Điện thoại:

Địa chỉ: Bản Cây Không, Xã Ma Ly Pho Ma Ly Pho Phong Thổ Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391778

Tên bưu cục: Ma Ly Pho

Điện thoại: 0943542557

Địa chỉ: Bản Thèn Sin, Xã Ma Ly Pho Ma Ly Pho Phong Thổ Lai Châu

Xem chi tiết>>