MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mai Dịch

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội là Mã bưu chính 12280, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội là 12280.

2. Mã bưu chính 12280 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12280 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12280 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội có 5 số là 12280, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 122903

Tên bưu cục: Berla

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´142, Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122894

Tên bưu cục: Doãn Kế Thiện

Điện thoại: 37645783

Địa chỉ: Sô´68, Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122895

Tên bưu cục: Doãn Kế Thiện 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´97, Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122801

Tên bưu cục: độc lập trường Đại học Thương mại

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122898

Tên bưu cục: Đồng Xa

Điện thoại: 37643937

Địa chỉ: Sô´39 ngõ 1, Dãy nhà B1, Khu tập thể Đồng Xa, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122887

Tên bưu cục: Đường 19-8

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´34, Ngõ 165, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122896

Tên bưu cục: Hồ Tùng Mậu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´95, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122800

Tên bưu cục: Hồ Tùng Mậu

Điện thoại: 7644764

Địa chỉ: Sô´195, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122899

Tên bưu cục: Mai Dịch

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´139, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122906

Tên bưu cục: Mai Dịch 10

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kiốt 8, Dãy nhà C, Khu tập thể Trường Múa, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122901

Tên bưu cục: Mai Dịch 2

Điện thoại: 37645913

Địa chỉ: Sô´152, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122889

Tên bưu cục: Mai Dịch 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´75, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122890

Tên bưu cục: Mai Dịch 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´168, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122891

Tên bưu cục: Mai Dịch 6

Điện thoại: 37645756

Địa chỉ: Sô´133, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122892

Tên bưu cục: Mai Dịch 7

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´175, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122893

Tên bưu cục: Mai Dịch 8

Điện thoại: 37645774

Địa chỉ: Sô´126, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122900

Tên bưu cục: Mai Dịch B

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´132 tổ 9, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122888

Tên bưu cục: Nam Thăng Long

Điện thoại: 37644190

Địa chỉ: Sô´45, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122902

Tên bưu cục: Thăng Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´150, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122897

Tên bưu cục: Trần Bình

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´22, Ngõ 58, Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

Xem chi tiết>>