MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mai Pha

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 241260

Tên bưu cục: Mai Pha

Điện thoại: 02053870117

Địa chỉ: Thôn Trung Cấp, Xã Mai Pha Mai Pha Lạng Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 241280

Tên bưu cục: Mai Phai

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Khòn Khuyên, Xã Mai Pha Mai Pha Lạng Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>