MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mân Thái

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55361, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng là 55361.

2. Mã bưu chính 55361 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55361 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mân Thái Sơn Trà, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55361 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng có 5 số là 55361, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 553644

Tên bưu cục: Lê Văn Thứ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´15, Đường Lê Văn Thứ, Phường Mân Thái Mân Thái Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553570

Tên bưu cục: Mân Thái

Điện thoại: 0236.3911108

Địa chỉ: Sô´424, Đường Ngô Quyền, Phường Mân Thái Mân Thái Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553619

Tên bưu cục: Phó Đức Chính

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´53, Đường Phó Đức Chính, Phường Mân Thái Mân Thái Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553616

Tên bưu cục: Phó Đức Chính 2

Điện thoại: 3955881

Địa chỉ: Sô´97, Đường Phó Đức Chính, Phường Mân Thái Mân Thái Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553663

Tên bưu cục: ST6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trương Định, Phường Mân Thái Mân Thái Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553637

Tên bưu cục: Trương Định

Điện thoại: 3913080

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trương Định, Phường Mân Thái Mân Thái Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>