MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mão Điền

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222450

Tên bưu cục: Mão Điền

Điện thoại: 784703

Địa chỉ: Xóm Bàng, Xã Mão Điền Mão Điền Thuận Thành Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222451

Tên bưu cục: Nvh Thôn Nội

Điện thoại: 783010

Địa chỉ: Xóm Nội, Xã Mão Điền Mão Điền Thuận Thành Bắc Ninh

Xem chi tiết>>