MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Máy Tơ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 181801

Tên bưu cục: Ga Hải Phòng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Máy Tơ Máy Tơ Ngô Quyền Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181907

Tên bưu cục: Ngã 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Đà Nẵng, Phường Máy Tơ Máy Tơ Ngô Quyền Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181810

Tên bưu cục: Ngô Quyền

Điện thoại: 02253686042

Địa chỉ: Sô´3, Đường Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ Máy Tơ Ngô Quyền Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181800

Tên bưu cục: Trần Phú

Điện thoại: 031.827292

Địa chỉ: Sô´11, Đường Trần Phú, Phường Máy Tơ Máy Tơ Ngô Quyền Hải Phòng

Xem chi tiết>>