MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mê Linh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 142144

Tên bưu cục: Lê Thị Hạnh

Điện thoại: 38181000

Địa chỉ: Thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh Mê Linh Mê Linh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 142140

Tên bưu cục: Mê Linh

Điện thoại: 02438165290

Địa chỉ: Thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh Mê Linh Mê Linh Hà Nội

Xem chi tiết>>