MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Cầm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 206050

Tên bưu cục: Minh Cầm

Điện thoại: 02033888056

Địa chỉ: Thôn Đồng Tán, Xã Minh Cầm Minh Cầm Ba Chẽ Quảng Ninh

Xem chi tiết>>