MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Đức

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 176680

Tên bưu cục: Minh Đức

Điện thoại: 0917605095

Địa chỉ: Thôn Vạn Tải, Xã Minh Đức Minh Đức Tứ Kỳ Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 176681

Tên bưu cục: Minh Đức 5

Điện thoại: 747252

Địa chỉ: Thôn Vạn Tải, Xã Minh Đức Minh Đức Tứ Kỳ Hải Dương

Xem chi tiết>>