MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Đức

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 183410

Tên bưu cục: KHL Thủy Nguyên

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Trung Tâm Tt Minh Đức, Thị Trấn Minh Đức Minh Đức Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183090

Tên bưu cục: Minh Đức

Điện thoại: 02253875025

Địa chỉ: Khu Đường Phố, Thị Trấn Minh Đức Minh Đức Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Xem chi tiết>>