MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Minh Khai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội là Mã bưu chính 11380, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội là 11380.

2. Mã bưu chính 11380 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11380 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Minh Khai Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11380 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội có 5 số là 11380, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 113844

Tên bưu cục: Hòa Bình

Điện thoại: 36240836

Địa chỉ: Sô´D1 ngách34, Ngõ Hòa Bình 7, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai Minh Khai Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113845

Tên bưu cục: Minh Khai 5

Điện thoại: 36242495

Địa chỉ: Sô´18, Ngõ 242, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai Minh Khai Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113846

Tên bưu cục: Minh Khai 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´43, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai Minh Khai Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>