MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Minh Khai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng là Mã bưu chính 18100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng là 18100.

2. Mã bưu chính 18100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 18100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Minh Khai Hồng Bàng, Hải Phòng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 18100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mã bưu chính Phường xã Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng có 5 số là 18100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 181160

Tên bưu cục: BCP Trung Tâm

Điện thoại: 02253823778

Địa chỉ: Sô´5, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Minh Khai Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181002

Tên bưu cục: Cây Xăng

Điện thoại: 841824

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Phường Minh Khai Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181050

Tên bưu cục: Express Hải Phòng

Điện thoại: 02253823779

Địa chỉ: Sô´5, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Minh Khai Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 180000

Tên bưu cục: Hải Phòng

Điện thoại: 0225821268

Địa chỉ: Sô´5, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Minh Khai Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 180900

Tên bưu cục: Hệ 1

Điện thoại: 02253842500

Địa chỉ: Sô´5, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Minh Khai Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181510

Tên bưu cục: KHL Hồng Bàng

Điện thoại: 02253823779

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Phường Minh Khai Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181001

Tên bưu cục: Kim Đồng

Điện thoại: 841820

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Phường Minh Khai Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181000

Tên bưu cục: Sở Điện Lực

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Phường Minh Khai Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181270

Tên bưu cục: VP BĐ Trung Tâm

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Phường Minh Khai Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181170

Tên bưu cục: VP BĐTP HẢI PHÒNG

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Phường Minh Khai Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181054

Tên bưu cục: Vườn hoa Chéo

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>