MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Khai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 244620

Tên bưu cục: Minh Khai

Điện thoại: 02053734701

Địa chỉ: Thôn Khuổi Con, Xã Minh Khai Minh Khai Bình Gia Lạng Sơn

Xem chi tiết>>