MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Khai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 311020

Tên bưu cục: Minh Khai

Điện thoại: 02193887651

Địa chỉ: Đường Minh Khai, Phường Minh Khai Minh Khai Hà Giang Hà Giang

Xem chi tiết>>