MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Lãng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 415230

Tên bưu cục: Minh Lãng

Điện thoại: 02273612818

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, Xã Minh Lãng Minh Lãng Vũ Thư Thái Bình

Xem chi tiết>>