MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Minh Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội là Mã bưu chính 14100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội là 14100.

2. Mã bưu chính 14100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 14100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Minh Phú Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 14100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội có 5 số là 14100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 141010

Tên bưu cục: [EMS] Hà Nội EMSQT NDD

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú Minh Phú Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 141000

Tên bưu cục: Minh Phú

Điện thoại: 02435990008

Địa chỉ: Thôn Kinh tế mới Ban Tiện, Xã Minh Phú Minh Phú Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>