MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Quang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 304100

Tên bưu cục: Minh Quang

Điện thoại: 0986909375

Địa chỉ: Thôn Noong Phường, Xã Minh Quang Minh Quang Chiêm Hoá Tuyên Quang

Xem chi tiết>>