MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 321000

Tên bưu cục: Minh Tân

Điện thoại: 02163851601

Địa chỉ: Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân Minh Tân Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>