MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 335640

Tên bưu cục: Minh Tân

Điện thoại: 0916005238

Địa chỉ: Thôn Minh Hải, Xã Minh Tân Minh Tân Bảo Yên Lào Cai

Xem chi tiết>>